خدمات نهال

فهرست خدمات درمانی

كلينيك دندانپزشكی نهال

امروزه اهميت سلامت دهان و دنداني بر هيچ كسي پوشيده نيست. وجود دندان ها و بافت هاي سالم در محيط دهان نه تنها باعث پيشگيري درد ناشي از بيماري ها در اين ناحيه ميشود بلكه باعث بهتر شدن عملكرد اين ارگان ها مي شود.
كلينيك دندانپزشكي نهال مفتخر است درمان هاي زير را توسط دندانپزشكان مجرب و با بالاترين سطح كنترل عفونت ارائه نمايد.

  • ايمپلنت های دندانی
  • درمان های زيبايی نظير كامپوزيت ونير، لمينيت و بليچينگ
  • درمان ريشه (عصب كشی)
  • پروتز های ثابت و متحرك
  • دندانپزشكی اطفال
  • كشيدن و جراحی دندان
  • ترميم دندان ها
  • جرمگيری